Intresseanmälan Vuxen

Intresseanmälan Barn

Vi har nu uppehåll i träningen under jul och nyår.

Träningen kommer att starta igen den 11 Januari 2021 enligt följande

Måndagar  från 11/1
Barn 9-11 år klockan 18.30-19.45
Vuxna 15 år uppåt klockan 20.00-21.30

Tisdagar från 12/1
Knattar 6-8 år klockan 18.00-18.45

Onsdagar från 13/1
Barn 12-14 år klockan 18.30-19.45
Vuxna 15 år uppåt 20.00-21.30 

Riktlinjer för träning – gäller från 16 december 2020

Folkhälsomyndigheten har meddelat att följande föreskrifter och nationella allmänna råd som gäller i hela landet från den 14 december. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:  

  1. håller avstånd till varandra,  
  2. inte delar utrustning med varandra,  
  3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,  
  4. undviker gemensamma omklädningsrum,  
  5. reser till och från aktiviteten individuellt  
  6. utför aktiviteten i mindre grupper (enligt information från RF den 9/12 så är det normerande med 8 personer)  

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna nationella råd som gäller från den 14 december får barn födda 2005 och senare fortsatt träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.

Välkomna till träningen.

Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt.
Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus 7 DAN även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall 10 DAN på Svenska Jiujitsuförbundet.

Beskrivning av de 6 huvudprinciperna.

Skydd – innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

Balans – innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.

Förflyttning – innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja
vid försvaret.

Bestämdhet – innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

Mjukhet – innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället “följer med” eller “går runt” angriparens kraft.

Hänsyn – innebär, enligt CHIKARA, att försvararen använder det försvar och den styrkeinsats som med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status anses lämplig och som är så skonsam som möjligt i just den situationen.