Vi har nu stängt för träning under sommaren. Vi kommer att starta upp träningen igen för våra grupper under följande tider.

Måndag 17 Augusti för våra barn 9-11 år klockan 18.30-19.45
Måndag 17 Augusti för vuxna 15 –    klockan 20.00-21.30
Tisdagen 18 Augusti för våra knattar 6-8 år klockan 18.00-18.45
Onsdag den 19 Augusti för våra barn 12-14 år klockan 18.30-19.45
Vuxna tränar även på onsdag som vanligt mellan 20.00-21.30

VÄLKOMNA

Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt.
Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus 7 DAN även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall 10 DAN på Svenska Jiujitsuförbundet.

Beskrivning av de 6 huvudprinciperna.

Skydd – innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

Balans – innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.

Förflyttning – innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja
vid försvaret.

Bestämdhet – innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

Mjukhet – innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället “följer med” eller “går runt” angriparens kraft.

Hänsyn – innebär, enligt CHIKARA, att försvararen använder det försvar och den styrkeinsats som med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status anses lämplig och som är så skonsam som möjligt i just den situationen.