Klubben är ansluten till följande förbund.

Svenska Budo&Kampsportsförbundet. (SB&K)
Svenska Jujutsu Federationen.
Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet. (STJF) 
Svenska Bujutsu Kai.
International Taijutsu/Jujutsu Renmei. (ITJR)
World Alliance of Martial Arts (WAMA)