Louise Garstam hjälper Jessica med Chikara Ladies på torsdagar.

Louise är graderad till Blått Bälte 2 KYU.