Vi tränar traditionell Jiujitsu (självförsvar) efter ett eget system som vi kallar Chikara Ryu.
Grundare för detta system är klubbens grundare Shihan Kai Durhus 7 Dan(1927-2001). Kai kallade sitt system för Chikara Systemet och det bygger på Durewall-systemet. Ett effektivt självförsvar där man inte använder mer våld än nöden kräver. System är anpassat efter Svensk nödvärnslag och bygger också på en del principer. År 2009 beslutade årsmötet att i samband med att klubben ansökte om medlemskap i SB&K att ändra systemets namnet till Chikara Ryu.

Principer.
Skydd
– innebär att försvararen är beredd att:
– skydda sig innan angreppet sker
– skyddar sig under angreppet
– har skyddsberedskap efter angreppet
– skyddar även andra som blir angripna
– skyddar sin träningspartner och andra omkring sig

Fil 000 (3) Fil 002 (3) Fil 003 (2)

 

Balans
– innebär att försvararen håller sina ställningar och gör sina rörelser med minsta nödvändiga spänning. Fysiskt betyder det att försvararen har jämnt tryck på fötterna, håller lodlinjen, utnyttjar andningsteknik och rörelse på rätt sätt. Försvararen håller den egna balansen, men ser samtidigt till att få angriparen ur balans. Vilket som resultat ger denne osäkerhet, spänningstillstånd och fysisk försvagning.

Rörelse
– innebär att försvararen med koordinerade rörelser förflyttar sig, svajar åt sidan, duckar undan eller använder händer, fötter och kropp i rörelse för att skydda sig. Genom att använda rörelse i försvarstekniken kan angriparen slippa utsättas för smärta eller skada.

Bestämdhet
– innebär skärpa och beslutsamhet i handling före, under och efter ett angrepp. Genom att uppträda med bestämdhet både fysiskt och verbalt, kan man förebygga, förhindra och få ett bra avslut på en hot- och våldssituation.

Mjukhet
– innebär att försvararen övervinner “kraften” hos en angripare utan att öka sin egen kraftinsats. Att möta och övervinna en angripares styrka, tyngd, storlek, rörelseenergi, hastighet, vilja att skada samt eventuellt tekniskt kunnande med minsta möjliga muskelkraft, det är
mjukhets principen = ju-no-ri.

Hänsyn
– innebär att försvararen skall visa omtanke, respekt och aktning för angriparen, eftersom denna också är en medmänniska. Speciellt hänsyn skall tas till ålder, kön, fysisk eller psykisk status samt miljön.
I en angreppssituation skall försvararen använda sig av det försvar som förorsakar minsta smärta eller skada. Dock ej får hänsyn göra avkall på effekten.

Vi har kompendium för varje bältes färg från det gula bältet och upp till det bruna bältet, där dessa principer ingår. Dessa kompendier innehåller försvarstekniker mot olika angrepp. Angrepp som omfamningar, stryptag, fasthållningar, slag, sparkar och olika vapen. De flesta budoarter brukar använda sig av graderingar, där svartbältesgrader kallas för dangrader och lägre grader, som ofta utmärks med färgade bälten, kyugrader. Ett vanligt påstående är att färgade bälten är ett västerländskt påfund och att de Japanska skolorna använder sig av Kyu-Dan titulerade grader istället för färgade bälten. Graderingssystemet med kyu- och dangrader härstammar från judons grundare Jigoro Kano. Kano tog systemet med dangrader, som ursprungligen uppfunnits för brädspelet go, och tillämpade det på sina judoelever genom att låta de skickligaste bära svarta bälten. Med tiden kom nivåerna under det svarta bältet att delas in i kyugrader, och de färgade bältena infördes. Systemet har sedan spridits till praktiskt taget all modern budo och även många kampsportsstilar med annat ursprung än Japan tillämpar systemet. Shihan Kai Duurhus gjorde även klart ett graderings system för vårt system som följer enligt nedan.

För barn/ungdom från 9 år till 14 år.
Dessa bälten är vita med ett längsgåendeband i resp. färg.
Delgraderingarna är ett tvär ställt streck i nästföljande bältes färg.
Mon = Elevgrad för barn/ungdom under 15 år
6 Mon Vitt bälte
5 Mon Gult bälte
5 Mon Gult bälte Delgradering 1
5 Mon Gult bälte Delgradering 2
4 Mon Orange bälte
4 Mon Orange bälte Delgradering 1
4 Mon Orange bälte Delgradering 2
3 Mon Grönt bälte
3 Mon Grönt bälte Delgradering 1
3 Mon Grönt bälte Delgradering 2
2 Mon Blått bälte
2 Mon Blått bälte Delgradering 1
2 Mon Blått bälte Delgradering 2
1 Mon Brunt bälte
1 Mon Brunt bälte Delgradering 1
1 Mon Brunt bälte Delgradering 2

För vuxna 15 år och upp. Här fördelas de tränande in i två grupper. Vitt bälte upp till Orange bälte är nybörjare Grönt bälte upp till Brunt bälte är avancerade. Kyu grad som betyder elev grad och tituleras Sempai. Dessa bälten är de olika färger som följer nedan. Delgraderingarna är ett tvär ställt streck i nästföljande bältes färg.
6 Kyu Vitt bälte
5 Kyu Gult bälte
5 Kyu Gult bälte Delgradering 1
5 Kyu Gult bälte Delgradering 2
4 Kyu Orange bälte
4 Kyu Orange bälte
4 Kyu Orange bälte Delgradering 1
4 Kyu Orange bälte Delgradering 2
3 Kyu Grönt bälte
3 Kyu Grönt bälte Delgradering 1
3 Kyu Grönt bälte Delgradering 2
2 Kyu Blått bälte
2 Kyu Blått bälte Delgradering 1
2 Kyu Blått bälte Delgradering 2
1 Kyu Brunt bälte
1 Kyu Brunt bälte Delgradering 1
1 Kyu Brunt bälte Delgradering 2

För att uppnå svart bälte i vårt system måste man ha fyllt 18 år.
Delgraderingar finns inte på svart bälte. Däremot skiljer sig färgerna på bältena beroende på graden. Här följer de svartbältes grader som ingår i Chikara Ryu. Dan grad betyder mästar grad och tituleras Sensei.
1 Dan Svart bälte
2 Dan Svart bälte
3 Dan Svart bälte
4 Dan Röd/Svart bälte
5 Dan Röd/Svart bälte
6 Dan Röd/Vitt bälte
7 Dan Röd/Vitt bälte
8 Dan Röd/Vitt bälte
9 Dan Rött bälte
10 Dan Rött bälte

Vi har också inom Chikara Ryu olika instruktörs grader.

UNGDOMSTRÄNARE Lägst 2 Mon Blått ungdomsbälte. Ungdom som är 13-14 år kan bli Ungdomstränare. Hjälper till med främst de minsta barnen “Knattar”. Agerar som ett föredöme för andra barn både i och utanför klubben. Leder inte träning själv, däremot kan man leda uppvärmning och lekar.

ASPIRANT Lägst 3 Kyu Grönt bälte + Delgradering 1. Person som ska lära sig att bli instruktör. Leder inte träning själv, utan mer som hjälp åt instruktören.

KLUBBTRÄNARE Lägst 3 Kyu Grönt bälte + Delgradring 2. Kan få instruera med hjälp av erfaren instruktör.

KLUBBINSTRUKTÖR Lägst 2 Kyu. Kan instruera själv, dock ej ensam.

C-INSTRUKTÖR Lägst 1 Kyu Brunt Bälte + Delgradering 2. Leder träning både på klubbnivå och som inbjuden instruktör hos andra klubbar.

B-INSTRUKTÖR Lägst 2 Dan Svart bälte. Samma som C-instruktören.

A-INSTRUKTÖR Lägst 3 Dan Svart bälte. Samma som C & B-instruktör.

RENSHI Lägst 4 Dan Svart bälte. Japansk instruktörs titel.Lärare i de tekniska färdigheterna. Renshi är den högsta av “elevgraderna”.

KYOSHI Lägst 7 Dan Svart bälte. Japansk instruktörs titel. Kyoshi kan man utnämnas till tidigast tio år efter Renshi utnämningen. Man skall vara 40 år eller äldre och graderad till sjunde dan. Kyoshi innebär att man är lärare i de mentala färdigheterna.

HANSHI Lägst 9 Dan Svart bälte. Japansk instruktörs titel. Hanshi är den högsta titeln och man skall ha varit Kyoshi i minst femton år. Hanshi innebär att man är lärare i konsten.

SHIHAN Lägst 5 Dan Svart bälte. SHIHAN är den mest använda och mest missbrukade titeln. SHIHAN betyder ungefär chefsinstruktör och han/hon är ansvarig för skolan/stilens tekniska utveckling och att klubbens övriga instruktörer får den utbildning som krävs. För närvarande är det Hans Pihelgas som innehar denna titel i vår klubb.

SOKE Lägst 9 Dan Svart bälte. SOKE är en skolas/stils traditionella överhuvud, strävan är att SOKE och SHIHAN är samma person. SOKE-titeln går i arv oftast från far till son. Om fadern dör då sonen är ung och oerfaren kan den främsta eleven utnämnas till SHIHAN och kan betraktas som SOKEs förmyndare och ansvarig för hans utbildning.