Jiujitsu har funnits i Sverige i över 100 år. Den som förde in Jiujitsu till Sverige var Viking Cronholm.
Följande ord är hämtat från Wikipedia.

Viking Cronholm, född 1874 och död 1961, var den man som introducerade den japanska kampsporten jujutsu i Sverige – först av alla budoarterna.

Viking var son till vice häradshövdingen Axel Cronholm, grundare av Jönköpings Juridiska byrå. 1891 flyttade familjen till Stockholm med flott våning på Birger Jarlsgatan och 11-rums sommarvistet ”Villa Metsola” på Lidingö. Den unge Cronholm var extremt idrottsintresserad, men fann ingen förståelse för detta i sin högborgerliga familj. För att få styr på sonen tog fadern sonen ur skolan och lät honom gå till sjöss, vilket gav honom smak på vad som finns att upptäcka och lära ute i världen. 1891 – 1893 utbildade han sig till sjukgymnast på Liedbeckska Institutet i Stockholm, och 1895 – 1900 vistades han i Chicago. Fritiden ägnade han åt boxning, och han vann även en mästartitel vid tävlingar i Portland. När han kommit åter till Stockholm fick han användning för sin examen vid Gustaf Zanders Medico-mekaniska institutet, en tidig föregångare till dagens gym.

30 år gammal och nygift for Viking 1904 på nytt utrikes, till Kapstaden i Sydafrika. Där öppnade han ett eget institut för sjukgymnastik, men bytte två år senare praktiken mot Ling-gymnastik på Carlton Hotel i Johannesburg. Det var här som han fick lära sig jiujitsu, av såväl engelska som japanska instruktörer. Den jujutsu han lärde sig var troligen av den stil som Jigoro Kano, judons grundare, lärde ut.

1907 startade Cronholm jiujitsuträning i Fäktklubbens lokaler på Smålandsgatan. Till hans tidiga elever förde konstnären Bruno Liljefors och författaren Hasse Zetterström. 1908 gav han ut en liten bok med namnet Jiu-Jitsu Tricks. Fram till 1980-talet har den publicerats i inte mindre än 34 upplagor. Under första halvan av 1900-talet var han även en flitigt anlitad instruktör av poliser, militärer och anställda i kriminalvården.

Här följer lite text om ytterligare några stora personer inom jiujitsun i Sverige.

Kurt Durewall 10 Dan
I början av 40-talet började Kurt Durewall att intressera sig för jiujitsu och judo. 1959 blev han graderad till 1 Dan, svart bälte, i jiujitsu, som den förste i Sverige. I slutet av 60-talet lämnade Kurt Durewall sitt uppdrag i Budoförbundets jiujitsusektion och bildade så småningom sin egen stil, Durewallsystemet. December 1999 graderades Kurt Durewall till 10 Dan jiujitsu och är en av de högst graderade i Europa.
Som pionjären inom Svensk jiujitsu är och förblir Kurt Durewall de flesta av de övriga Svenska jiujitsu-mästarnas mästare. Eftersom dom gått i hans lära från början. Kurt Durewall gick bort den 28 oktober 2013.

Hans Greger 10 Dan
Hans Greger började träna judo 1963 och självförsvar och ju-jutsu 1967. Hans Greger graderade till 1:a dan i ju-jutsu i juli 1970 och erhöll 10:e dan påsken 2008. Hans Greger är även en av landets främsta specialister på självförsvar och ingripandeteknik för olika yrkeskategorier, och är sedan 1983 av Rikspolisstyrelsen auktoriserad självskydds- och vapeninstruktör. Hans Greger har bland annat arbetat fram greppsystem åt kriminalvården, tullen, militärpolisen,
bevakningsbolag och polisen. Han är även auktoriserad av Länsstyrelsen för att utbilda livvakter och väktare. Hans Greger arbetar själv aktivt som livvakt sedan slutet av 80-talet och är chef för en livvaktsgrupp inom ett bevakningsbolag.

Jan-Erik Karlsson 10 Dan
Jan-Erik Karlsson är ett stort namn inom svensk jujutsu. Han grundade Svenska Jujutsuskolan 1979 och driver den fortfarande i egen regi. Hans stil Hoku Shin Ko Ryu är idag välkänd bland kampsportsutövare i framför allt södra Sverige men även i stora delar av Europa. Karlsson har en given plats i svensk kampsportshistoria sedan han introducerade genuin japansk jujutsu i Sverige med Hontai Yoshin Ryu 1981. 1979 slutade Jan-Erik Karlsson, då 3 dan, hos Durewall för att starta sin egen skola, Hoku Shin Ryu. Jan-Erik Karlsson hade tidigare arbetat som heltidsanställd instruktör hos Durewall med ansvar för södra Sverige. Och det var också här som Karlsson startade många nya klubbar, som mest fanns ett 20-tal klubbar.

Bo Munthe 10 DAN
Bo F. Munthe, född 13 april 1943 i Stockholm, är en svensk utövare av budo.
Har bland annat tränat judo, kempo karate och ju jutsu. Munthe räknas till en av världens ledande utövare av ninjutsu och som ”fader” till den europeiska bujinkan.
Bo Munthe ägnar sig idag huvudsakligen åt att arbeta med konflikthantering på arbetsplatser. Han är även licensierad utbildare inom systemet verbal judo, under ledning av framlidne grundaren Dr. Thompson.
Han är fortfarande aktiv inom budo och instruerar fortfarande, nu inom systemet “edo machi kata taiho jutsu”.
Munthe räknas idag som en av Sveriges förgrundsfigurer inom budo, med tonvikt på att han, som nämnts ovan, är den som introducerade bujinkan, eller som de flesta känner under namnet “ninjutsu” i Sverige och i Europa. Han har dock bortsett från detta, även en gedigen bakgrund inom andra budoarter. Bland dessa kan nämnas judo, kempo karate, ju jutsu, tai jutsu med flera.
1977 startade Munthe sin egen stil “ninpo goshinjutsu mu te jinen ryu”, med”välsignelse av både Soke Masaaki Hatsumi och Georg Irénius. (goshinjutsu betyder krasst översatt från japanska ungefär “teknik för att skydda sig”) Detta system grundade hano byggt på sina erfarenheter inom främst ju jutsu, ninjutsu och kempo.