Thilda Nilsson har ett uppehåll i träningen på grund av studier.