Louise Garstam hjälper Jessica med Chikara Ladies på torsdagar.

Louise är graderad till Grönt Bälte 3 KYU.