STJF & WAMA sommar läger i Kungälv

15-16 Juni 2019.

Info finns i klubben

Anmäla sker med denna länk.

https://drive.google.com/open?id=1MhnO5iGTq3sKNmGA4pk6j8nREBA9NOwSCLq9rKKp4qg

————————————————————————————————————————————————————————————————